Welsh Springer Spaniel Club Nederland

Rasvereniging erkend door de Raad van Beheer

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN VERENIGING

“Welsh Springer Spaniel Club in Nederland”

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging “Welsh Springer Spaniel Club in Nederland” (hierna “de WSSC”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de WSSC, geen lid bent, maar inschrijft voor een door de WSSC georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de WSSC verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

vereniging "Welsh Springer Spaniel Club in Nederland", Bisschopshof 32, 3481 KC  HARMELEN ,

KvK nummer 40506148,

website https://www.WSSC.nl   

De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.      

 1. Welke gegevens verwerkt de WSSC?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de WSSC verwerkt:

 • achternaam, voorletters
 • adresgegevens: postadres
 • telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
 • naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw Welsh Springer Spaniel
 • uitslagen van uw hond(en) op nakomelingen- en familiedagen, (kampioenschaps)clubmatches, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven ter publicatie in ons clubblad, op onze website en Facebook.
 • resultaten van (gezondheids- ) onderzoek(en) van uw Welsh Springer Spaniel ter publicatie in ons clubblad en/of database.
 • foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de WSSC georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad, op onze website en Facebook, tenzij u nadrukkelijk heeft aangegeven dat u hier geen toestemming voor geeft.
 1. Met welk doel verwerkt de WSSC deze persoonsgegevens?

De WSSC verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 • uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de WSSC, alsmede voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Welsh Springer Spaniel als deze de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt;
 • uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor door de WSSC georganiseerde evenementen, zoals nakomelingen- en familiedagen, (kampioenschaps)clubmatches , (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;
 • uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer kunnen tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met de WSSC en u te informeren over de ontwikkelingen van de WSSC.
 • Indien uw lidmaatschap is beëindigd voordat bij uw Welsh Springer Spaniel de 3-jarige gezondheidsenquête is afgenomen, worden uw persoonsgegevens bewaard totdat genoemde enquête is afgenomen.
 • De WSSC gebruikt uw naam, adres en e-mailadres om u haar clubblad per post en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de WSSC.
 1. Bewaartermijnen

De WSSC verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de WSSC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.  Indien de WSSC voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft de WSSC als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De WSSC verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

 • Per 1 maart van elk kalenderjaar de NAW-gegevens van de leden van de WSSC aan de koepelorganisatie, waarbij de WSSC is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;
 • Zes keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van de WSSC aan de drukker van het clubblad, De Welsh Springer, die zorgdraagt voor het drukken en verzenden van het clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van de WSSC.
 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten

Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  van de WSSC kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De WSSC zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Indien u klachten heeft over de wijze waarop de WSSC uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur. Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.

 1. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 1 juni 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd.

De wijzigingen worden via de website www.WSSC.nl   bekend gemaakt.  

Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Schijnwerper

 

 

SECRETARIS GEZOCHT

informatie bij penningmeester@wssc.nl

 

Brochure WSSC

Hier downloaden:
Brochure
De Welsh Springer Spaniel –
het ras, de aanschaf
en de rasvereniging

Informatie pupkopers

Hier downloaden:
Informatieblad voor pupkopers