Trimschema

Hoe trimmen we een Welsh Springer - Wat is daarbij nodig?

 

De vacht van een Welsh Springer Spaniel behoort van tijd tot tijd te worden onderhouden. Behalve zeer regelmatige kam- en borstelbeurten, moet de hond minimaal vier maal per jaar worden getrimd. Afhankelijk van de leeftijd en de groei van de vacht kan dit aantal hoger liggen. Welshen die tentoonstellingen bezoeken, moeten voor iedere show worden getrimd. De beste tijd daarvoor varieert van hond tot hond, maar is gemiddeld 4 tot 7 dagen voor de tentoonstelling.

De materialen

Een speciale trimtafel is het beste gereedschap om mee te starten, maar een tafel (op goede werkhoogte) met een stroef oppervlak kan ook. Een rubberen mat uit de auto of uit het bad kan uitkomst bieden. Zorg ervoor dat het oppervlak voldoende groot is, zodat de hond, zittend en liggend, goed de ruimte heeft.
Scharen: in het winkeltje van de W.S.S.C. en in speciaalzaken, goede dierenwinkels en op tentoonstellingen zijn ze te koop. Bespaar hier niet op. Goed materiaal is heel belangrijk. Er is nodig:een scherpe schaar - liefst een professionele kappersschaar.

 • een efileerschaar - dubbelzijdig getand, middelfijn. een klein voetenschaartje.

 • een hondenkam - liefst met handvat, middelfijn en met niet te scherpe punten.

 • een borstel - liefst met handvat en met stugge, stevige haren

 • rubberen vingerdopjes - voor duim en wijsvinger; ook verkrijgbaar in de kantoorboekhandel.

 • een trimmes - met gekartelde tandjes (dus géén echt mesje erin)

Al doende bemerkt u dat u misschien behoefte heeft aan meer materiaal. Zo zijn er tientallen andere soorten kammen en borstels verkrijgbaar, zo ook speciale kleine schaartjes voor de voeten, trimmessen, etc. Ook zijn er enkele efileerscharen te koop, dus enkelzijdig getand. Voor beginnelingen is de dubbelzijdige meestal eenvoudiger om mee te werken.

Werk op een plaats met voldoende lucht en licht en hou er met uw kleding rekening mee dat er veel haar vrijkomt. Nylon jasschorten zijn ideaal.

Let op: Als er gesproken wordt over bevedering worden de lange(re) haren aan de borst, aan de benen en aan de achterzijde (billen) bedoeld, dus niet de vacht.

De start

Leer uw Welsh Springer zo vroeg mogelijk op een tafel staan, zitten en liggen en daar ook te blijven. Voor zeer onrustige honden zijn er speciale trimtafels met een voorziening om de hond vast te zetten. Bij een gewone (trim)tafel kan de hond worden vastgezet door de riem achter een ingedraaid haakje vast te zetten. Blijf altijd bij een hond die - vast of niet - op een tafel staat, zit of ligt! Is de hond écht onhandelbaar, dan is werken met twee personen aan te bevelen. Het trimmen van natte honden wordt afgeraden; scharen worden er bot van en het resultaat is navenant. Voorafgaand aan een trimbeurt moet de hond goed uitgekamd en geborsteld worden. Daarna eventuele klitten wegknippen met de scherpe schaar en weer flink doorkammen. Klitten zitten voornamelijk in de oksels, achter de oren, in de broekharen en in de liezen. Knip een klit nooit in één keer weg, maar doe het in stukjes en hou de punten van de schaar nooit in de richting van de huid.

Voeten

Bovenkant (voor en achter): neem de voet van de hond in de hand waarmee u niet knipt en verwijder met de efileerschaar in de andere hand de pluizen bovenop de voeten totdat alles glad is. Met de scherpe schaar of met een speciaal voetenschaartje het haar langs de nagels weg knippen en een klein stukje van de nagels vrij laten. De voet moet het aanzicht van een `schoentje' krijgen en er mogen geen haren uitsteken. Als er te veel haar tussen de tenen wordt verwijderd, bestaat de kans dat de hond zgn. spreidtenen gaat vertonen. Zorg dus dat de ruimte tussen de tenen opgevuld blijft, maar zo dat er geen haren uitsteken.

Glad maken van de voet met de efileerschaar:
 

Onderkant (voor en achter): knip met de scherpe schaar of met het voetenschaartje het haar dat buiten de pootkussens uitsteekt weg. Niet te diep knippen in verband met het risico van verwonden. Aan de achterzijde van de voeten, bij de hiel dus, de haren die de grond raken met de efileerschaar en/of de voetenschaar weghalen.

Tip: Kijk eerst goed of de hond gesloten voeten (katvoeten) of open (spreidvoeten) voeten heeft. Bij open voeten (veel ruimte tussen de tenen) minder haar tussen de tenen weghalen om de open voet niet te benadrukken.

  Een goed getrimde voet met het aanzicht van een schoentje


Benen

Voorbenen: aan de bevedering aan de voorbenen behoeft in het algemeen niet getrimd te worden, tenzij de hond zelf op de beharing trapt. Maak dan een mooie overgang van de achterkant van de voet naar het begin van de langere bevedering. Als de bevedering erg ongelijk van lengte is of als de haren bij de oksels te veel uitsteken kan dit met de efileerschaar voorzichtig worden bijgewerkt.

Achterbenen: de beharing op de achterzijde van de achterbenen moet worden glad getrimd met de efileerschaar. De haren vanaf het spronggewricht tot boven de voet worden verwijderd. Gelijkmatig werken, zodat er geen `happen' ontstaan. Gewoonlijk is van boven naar beneden werken (van spronggewricht naar hiel) het gemakkelijkste.

Tip: Bij honden met zware botten kan hier zeer glad en kort worden getrimd. Bij honden met dunne botten is het verstandig wat haar te laten staan, zodat het gebrek aan bone wordt gecamoufleerd.

Staart

U kunt zich over het algemeen beperken tot het gelijk maken van de lengte van de bevedering. Het mooiste is als daarbij een aflopend effect richting staartpunt ontstaat. Gebruik daarvoor de efileerschaar. Het verwijderen van alle haren de staart leidt tot een zgn. `rattenstaart' en dat is niet de bedoeling. De rasstandaard zegt nl. over de staart dat deze bevederd moet zijn. Bijknippen van de staart met aflopend effect richting de staartpunt

                       

Langere of gekrulde haren direct rond de anus kunnen met de efileerschaar en/of met de scherpe schaar worden verwijderd. Dat komt de hygiëne ten goede. 
 
Tip: Zorg ervoor dat de hoeveelheid beharing aan de staart in verhouding staat tot bij voorbeeld die van het borsthaar, de broek (billen), de buikbeharing, enz. Als de staart te zwaar en te lang behaard is, ontstaat er een onevenwichtig beeld, waardoor de hond `topzwaar' lijkt.
 
Broek
 

De haren aan de broek (onder de staart, bij het achterwerk, langs de achterbenen en soms ook op de dijbenen) worden behalve goed doorgekamd alleen bewerkt met de efileerschaar als ze te lang zijn. D.w.z.: als ze ver over het spronggewricht hangen, zodat de hoeking (knie) in het achterbeen niet meer is te zien. Bij te lange broekharen loopt men ook het risico dat ze vuil worden door de uitwerpselen van de hond.

Tip: Ook aan de binnenzijde van de achterbenen hebben volwassen Welshen lange haren. Hou deze indien mogelijk op ongeveer gelijke hoogte met de broekharen. Dat komt het totaalbeeld ten goede.

Oren
 

Binnenzijde: sla het oor open en maak met de efileerschaar de binnenzijde kort. Rond de gehooringang kunt u beter de scherpe schaar of het voetenschaartje gebruiken, hoewel nooit met de punten richting gehooringang! De binnenzijde zeer kort houden voorkomt oorproblemen.

Knippen binnenzijde van de oren met een efileerschaar:

Buitenzijde: de lange haren aan de rand van de oren (binnen- en buiten) worden met de efileerschaar zodanig verwijderd dat de rand van het oor rondom glad is. De lange haren aan de buitenzijde op het oor worden met gebruik van de rubberen vingerdopjes geplukt. Neem het oor vlak in de hand

waarmee u niet werkt en pluk met gebruik van duim en wijsvinger kleine plukjes dode haren eruit. Korte rukjes geven in de groeirichting van het haar werkt het beste. Het is de bedoeling dat de oren een lichte bevedering krijgen en dat die bevedering mooi en geleidelijk overgaat in de beharing van het hoofd. Waar het oor overgaat in het schedeldak, kunnen bosjes haren recht overeind staan. Ook die verwijderen en de overgang egaal maken.

 

 

 

Plukken van de oren met rubberen vingerdopjes:

Niet bij alle Welshen is het plukken van de oren mogelijk. Dan kan gebruik worden gemaakt van de efileerschaar. Hanteer de schaar losjes van boven naar beneden (van het schedeldak naar de punt van het oor), werk systematisch en bekijk steeds, door middel van kammen na het knippen, hoe het resultaat is geworden.

page4image28642560

 

Let op: voor de meer ervaren trimmers is er o.a. voor de oren ook nog het zgn. trimmes. In twee uitvoeringen: met gekartelde tandjes en met echte mesjes. Voor beginnelingen verdient de eerste de voorkeur.

Tip: Het risico bestaat dat bij het efileren van oren de kleur van de vacht terugloopt. Bij honden wiens oren niet (meer) te plukken zijn, kan men dit vermijden door een combinatie van plukken en knippen toe te passen: eerst het ergste efileren en daarna afmaken door met de hand te plukken.

Hals
 
De hals wordt zo glad mogelijk getrimd met de efileerschaar. Het trimmen moet van kinnebak tot borstbeen. Dit omdat een getrimde hals voordelig is voor de belijning, het silhouet, van de hond. We praten over de
hals, maar eigenlijk trimmen we alles wat
binnen de driehoek borstbeen, gehooringang links en gehooringang rechts ligt. Dat kan door van beneden naar boven te werken, dus vanaf het borstbeen naar de gehooringangen en terug of van boven naar beneden: van de gehooringangen naar het borstbeen. In het laatste geval is het het eenvoudigst de hond op de grond te laten zitten en met de vrije hand de voorsnuit dicht te houden en het hoofd naar boven, en naar links en rechts te bewegen, zodat de huid strak staat. Trimmen van de hals met een efileerschaar.

 

 Tip:

Er zijn Welshen met te veel keelhuid; dat wil zeggen met overvloedige plooien in de hals. Trek deze plooien strak bij het trimmen, zodat de hond niet in het vel wordt geknipt. Een optimale halsbelijning bereikt men alleen door tot aan het borstbeen te trimmen.

 

 
 
 
 
 
 
Borst

In principe behoeven de borstharen niet te worden getrimd, tenzij ze uitzonderlijk dik, lang en/of zeer ongelijk zijn. Ook te veel en te lang borsthaar kan een Welsh `topzwaar' doen lijken. Borstharen die links en rechts buiten de borst en/of de schouders uitsteken verwijderen met de efileerschaar of met het trimmes.

Hoofd

Sommige Welshen hebben zoveel haargroei boven op hun schedel dat de indruk van een toupetje ontstaat. Deze haren in de groeirichting plukken met de rubberen vingerdopjes. Wat betreft de snorharen en oogharen (boven de ogen) kan een keuze worden gemaakt: afknippen met de scherpe schaar of met het voetenschaartje of laten zitten. Haren die onder de kin of bij de onderlippen groeien in ieder geval weghalen.

Rug en alle andere delen van het lichaam

In principe komen er geen scharen aan te pas als het om de rug en eventuele andere delen van de Welsh gaat, zoals de flanken, de buik en de dijbenen. Stevig kammen en borstelen (desnoods met een handschoen met noppen of pinnetjes) verwijdert de dode en losse haren. Met name bij Welshen die naar tentoonstellingen gaan, is het belangrijk dat het silhouet van de hond niet wordt verstoord door uitstekende plukjes haar. Met gebruik van de rubberen vingerdopjes die plukjes verwijderen. Oudere Welshen krijgen soms last van te veel haar rond de nek (een `kraag'). Die kraag kan met kammen, borstelen en plukken (eventueel met behulp van het trimmes) worden verwijderd.

Oude(re) honden

Er kan een moment komen waarop het met de hand of met de schaar trimmen van de Welsh een onuitvoerbare taak geworden is. Dat gebeurt bij oude honden of bij gecastreerde reuen en gesteriliseerde teven, wiens vacht wollig, dik en onhandelbaar geworden is. In die uitzonderlijke gevallen kan naar de tondeuse worden uitgeweken. Die delen waarvoor men over het algemeen de efileerschaar gebruikt, kunnen dan met de tondeuse worden geschoren.

Tip: Welsh Springer vachten die met de tondeuse zijn bewerkt zijn herkenbaar aan hun structuur en verliezen in de meeste gevallen hun mooie kleur. Gebruik daarom de tondeuse alleen als het niet meer anders kan.

En zo mooi kan het resultaat zijn...

 

 
Verdere verzorging bij het trimmen:
 
 • oren schoonmaken met een tissue en daarna oorcleaner gebruiken

 • nagels knippen met een daarvoor bestemd schaartje of tangetje

 • indien nodig de penis reinigen en te lange haren daaraan inkorten

 • indien nodig de hond in bad doen

 • tandsteen verwijderen met een speciaal daarvoor bestemd haakje

   

   

                              

   

Toch niet zelf trimmen maar bij de professionele trimmer? Kijk dan op onze pagina trimsalons  

Colofon: 

Auteur: Ria Hörter
Foto’s: Marinus Nijhoff, Carol Vlasblom, Lidewij Harmsen en Sue Riese 

©RH - 2001/2

Uitgave: W.S.S.C, editie november 2008