LidmaatschapContributie:

Een lidmaatschap staat altijd op naam van één persoon. Lid worden is mogelijk vanaf 18 jaar.

Leden in het binnenland: € 32,00 per jaar
Leden in het binnenland met een automatische incasso € 30,00
Gezinsleden: € 8,00 per jaar
Leden in het buitenland: € 42,00 per jaar
Een lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Van de penningmeester ontvangen nieuwe leden bericht hoeveel de contributie bedraagt voor de rest van het lopende jaar.
Stemrecht in de ALV hebben die leden die op de dag van de vergadering één jaar lid van de WSSC zijn en de contributie voor het lopende jaar hebben voldaan.
Leden ontvangen 6 x per jaar het clubblad en hebben met het gezin vrij toegang bij de meeste activiteiten.
Gezinsleden hebben stemrecht, maar ontvangen geen clubblad.

Doorgeven wijzigingen:

Adreswijzigingen, wijziging in tenaamstelling, telefoonnummer, e-mailadres of machtigen tot automatische incasso graag doorgeven aan penningmeester@wssc.nl
 

Melden overlijden hond:

Is jouw Welsh overleden, dan kan je dit aan ons doorgeven via fokkerij@wssc.nl. Graag weten wij ook de oorzaak van het overlijden, zodat wij dit mee kunnen nemen in onze administratie. Het overlijden zal in het clubblad gemeld worden bij de Burgerlijke Springerstand. Ook is het mogelijk om een "In memoriam" te schrijven voor het clubblad. Deze kan gestuurd worden naar redactie@wssc.nl 
 
 

Opzegging lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk gebeuren  vóór 1 december, bij voorkeur via e-mail aan penningmeester@wssc.nl  Je ontvangt hiervan altijd een bevestiging.
Bij tussentijdse opzegging volgt er geen restitutie van de reeds betaalde contributie, dit conform de statuten van de vereniging.

Privacyverklaring

Klik op de foto voor de Privacyverklaring.