Privacybeleid

Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland. Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.
Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan. 

Verwerkte gegevens

Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland.nl kwam en de pagina's die je binnen Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland.nl bezoekt.

Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een e-mail (contactformulier) aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • naam;
  • contactgegevens;
  • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op de Website plaatst;

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan de Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door de Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland gebruikt. De Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We  gebruiken de informatie over welke pagina's je binnen Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland.nl hebt bezocht om de website te verbeteren. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Deze gegevens worden op geen enkele wijze gekoppeld aan de gegevens die je actief aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die je actief aan de Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om onze diensten aan je te verlenen;
  • om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Website en onze diensten;

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

De Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland bewaart de overige persoonsgegevens zo lang als je gebruik maakt van de diensten van de Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland of zo lang als de wet dat voorschrijft. Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

Je kan een gespecificeerd verzoek tot de Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per e-mail over het verdere verloop van de procedure.

De Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal de Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien de Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt de Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien de Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Welsh Springer Spaniel CLub in Nederland de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2018.