Geschiedenis WSSC

1976: de WSSC wordt opgericht. Het eerste nummer van het clubblad 'De Welsh Springer' verschijnt datzelfde jaar.

1977: de eerste Welsh Springer Dag vindt plaats in Apeldoorn. 120 Welshjes zijn aanwezig. Ook wordt er dat jaar een 'clubdag met keuringen' georganiseerd.

1978: de WSSC wordt erkend door de Raad van Beheer. Er worden fokregels opgesteld, en er wordt een gezondheidsenquete ingesteld.

1979: de eerste kampioenschapsclubmatch vindt plaats in Hoogersmilde met 59 inschrijvingen.

1980: de club start met een eigen winkeltje. Het eerste keurmeestersexamen wordt georganiseerd.

1981: eigenaren van fokdieren worden opgeroepen om de honden officieel op HD te laten röntgenen.

1991: de jubileumuitgave 'De Welsh Springer Spaniel in Nederland' verschijnt.

1995: start van jachttrainingen onder auspiciën van de WSSC. Vanaf dit jaar ontvangen buitenlandse leden een Engelstalige samenvatting van het clubblad. Eigenaren van fokdieren worden opgeroepen om de ogen officieel te laten testen.

1996: ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de club verschijnt er een jubileumnummer van het clubblad en wordt er een seminar georganiseerd.

1997: verschijning van het eerste jaarboek: WSSC 1997. Het gratis lidmaatschap voor pupkopers (aangeboden door fokker en club) wordt ingesteld. De eerste Jonge Hondendag wordt georganiseerd.

1998: de eerste Dekreuenlijst verschijnt. Marinus Nijhoff wordt tot erelid benoemd. De WSSC krijgt een eigen website.

1999: de eerste Nakomelingendag vindt plaats in Lunteren. De kampioenschapsclubmatch haalt een record aantal inschrijvingen van 124.

2000: alle officiële HD-uitslagen worden in het clubblad gepubliceerd.

2001: de club bestaat 25 jaar. Activiteiten die dit jaar worden georganiseerd zijn een lezing, een jubileumnummer, een symposium en een veldwedstrijd speciaal voor Welsh Springers. Oogtesten worden opgenomen in de fokregels. De WSSC krijgt een eigen gedragsdeskundige om eigenaren van Welshjes met gedragsproblemen bij te staan.

2002: gegevens over Welsh Springers met epilepsie worden in het Jaarboek gepubliceerd.

2003: uitslagen van oogtesten worden in het clubblad gepubliceerd.

2006: de Welsh Springer Dag en Nakomelingendag worden op dezelfde dag georganiseerd. Uitslagen van schildklieronderzoeken worden gepubliceerd. Er verschijnt een speciaal nummer van het clubblad ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de club.

2009: dankzij Pawpeds en Marianne van Dommelen zijn de stambomen van alle Nederlandse Welsh Springers online te vinden: www.pawpeds.com . De eerste workshop 'Leer zelf uw Welsh trimmen' wordt georganiseerd. Ria Hörter wordt benoemd tot erelid.

2010: het clubblad verschijnt in kleur en op A4-formaat. Voorzitter Ria Horter treedt af na 10 jaar voorzitterschap. In totaal heeft zij 23 jaar in het bestuur gezeten.

2011: er verschijnt een speciale jubileumuitgave ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de WSSC.

2012: de WSSC krijgt een eigen pagina op Facebook. Op 31 oktober wordt de 100e 'like' gehaald.

2014: Marianne van Dommelen wordt benoemd tot erelid.

2016. Carol Vlasblom wordt benoemd tot erelid.

2016: commissie Fokkerij en Gezondheid neemt afscheid van Carol Vlasbom, Marianne van Dommelen (Rasadministratie) en Margriet Kuiper (Enquêtes). Maaike Groot (rasadministratie) en Elly van Wijngaarden (enquêtering) nemen de taken over.

Zweetwerkclinic wordt voor het eerst georganiseerd in samenwerking met Spoorvast (www.spoorvast.nl )

2017: Margriet van Putten heeft de herplaatsingen en gedragsproblemen overgedragen aan Linda Vermaas. Tevens wordt Linda lid van het bestuur van de WSSC.

2018: Ludy Helling wordt benoemd tot voorzitter van de WSSC.

Introductie Puppyinformatieboekje en de aanwezigheid gedragsdeskundige bij de  puppywandelingen.

2019: Joke Tak neemt het secretariaat van de WSSC over van Roelie Troost.

Gestart met Whatsapp groep “WSSC Jagen & Vragen” ter stimulering en ondersteuning van voorjagers die actief met hun Welsh Springer jachttraining.

2020: het eerste Corona jaar; veel activiteiten werden geannuleerd in verband met de lockdown(s) die in dit jaar door de Rijksoverheid werden afgekondigd.

Linda Vermaas neemt de enquêtering over van Elly van Wijngaarden.

2021: Linda Vermaas was niet herkiesbaar en Marit van der Wulp is toegetreden tot het bestuur en neemt een aantal taken van Linda over, zoals de herplaatsingen van honden en het geven van gedragsadviezen e.d.  De enquêtering wordt door Linda nog tot 2023 verzorgd.

Door de Rijksoverheid genomen maatregelen m.b.t. het coronavirus hebben veel activiteiten weer geen doorgang kunnen vinden.

Wel heeft kunnen plaatsvinden de Familie-  en Nakomelingendag.

Ook werd er in november 2021 een Speciaal veldwedstrijd “Minor Breeds” georganiseerd door Jachtcommissie SUN. Het is ruim 20 jaar geleden dat een soortgelijke wedstrijd werd georganiseerd.

Tevens is er in 2021 een eerste try-out geweest voor een online puppy-vragenuur en een puber-vragenuur via Teams.

2022: Roelie Troost (secretariaat) en Margriet Kuiper (Shop WSSC) zijn afgetreden als bestuurslid van de WSSC

In september 2021 is er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden, voor het benoemen van nieuwe bestuursleden. Kees Smilde, Yvet Poelman-Mulder en Hannie Timmerman zijn aan het bestuur toegevoegd.

Linda Vermaas en Paul de Bie zorgden voor de enquêtering. Paul neemt het over van Linda als zij stopt per 2023.

Yvet Mulder trad toe tot de CF&G en heeft ze enkele taken van Linda Vermaas overgenomen.

2023: Carla Bakker heeft in 2023 de vakantiebemiddeling overgedragen aan Christiane van der Wateren.

De redactie van het clubblad De Welsh Springer veranderd van samenstelling. Hannie Stalman en Nienke de Vries hebben afscheid genomen en  Gabrielle Stuart, Paddy van Alfen en Wilma Klein vormen nu de redactie.

Hannie Stalman en Nienke de Vries worden benoemd tot erelid.

Besloten wordt geen jaarboek en tentoonstellingsoverzicht meer te publiceren. De interesse hiervoor is (te) laag.