Fokreglement WSSC

Serieuze fokkers, die het beste met het ras voor hebben, fokken hun nesten met in achtneming van het Verenigingsfokreglement van de WSSC. Hierin kan je lezen aan welke voorwaarden met betrekking tot gezondheid en een correct uiterlijk is voldaan. Voor alle verdere info kan je terecht bij Ras- en Pupinfo via maaike@wssc.nl.

Hier vind je het Verenigingsfokreglement van de WSSC. Dit Verenigingsfokreglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 5 november 2014 en goedgekeurd door de Raad van Beheer per 1 januari 2015.

Dit Fokreglement is ondergeschikt aan hetgeen in de Statuten van de vereniging is bepaald.

De Welsh Springer Spaniel Club (WSSC) stelt zich o.a. ten doel de bijzondere eigenschappen van de Welsh Springer Spaniel in stand te houden, respectievelijk te verbeteren. Om deze doelstelling mede te kunnen realiseren, is hiertoe het hierna volgende Verenigingsfokreglement opgesteld. Dit reglement is mede bedoeld om de eigen verantwoordelijkheid van de fokker in zijn/haar werk te benadrukken.

 

Fokregelement WSSC