Laatste nieuws

ALV

20 mei 2024
 

WSSC ALGEMENE LEDENVERGADERING

 1 JUNI 2024 

Het bestuur van de Welsh Springer Spaniel Club Nederland nodigt u van harte uit tot het bijwonen van onze
Algemene Ledenvergadering op:
 
• zaterdag 1 juni 2024
• aanvang lunch 13.00 uur,
• aanvang vergadering 14.00 uur.
• locatie Schimmel 1885, Woudenberg
 
Voor deelname aan de vergadering moet men zich aanmelden bij secretariaat.wssc@gmail.com.
Wij maken u er nadrukkelijk op attent dat alleen toegang tot de vergadering verleend kan worden aan leden, gezinsleden en ereleden van de WSSC die zich uiterlijk
25 mei 2024 aangemeld hebben bij de secretaris.
Stemrecht hebben leden, ereleden en gezinsleden die op de dag van de vergadering tenminste één jaar lid zijn van de WSSC en van wie de contributie voor het lopende jaar – 2024 – is betaald.
 

Terug naar overzicht
ALV