Welsh Springer Spaniel Club Nederland

Rasvereniging erkend door de Raad van Beheer

Toelichting bij de Pupinfolijst  

 
Nieuwe website W.S.S.C. - Fokkersingo. Foto Marjo Jaakkola

Gemiddeld worden er per jaar tussen de 25 en 32 nesten Welsh Springers gefokt. Dat is niet veel en het betekent dat vraag en aanbod over het algemeen goed in balans zijn. Dat wil de rasvereniging graag zo houden, want fokken is een hobby, géén broodwinning. Fokken is geen eenvoudige zaak. Fokdieren dienen uitmuntende of zeer goede vertegenwoordigers van hun ras te zijn, met goede karakters en een goede gezondheid. Bijna alle Welsh Springerfokkers in Nederland fokken met inachtneming van het Fokreglement van de WSSC. Daarin worden eisen gesteld, zowel aan de fokker als aan de ouderdieren. De nesten die u op de Pupinfolijst aantreft voldoen aan alle eisen in dit reglement. Dat betekent echter niet dat alle nesten gelijk zijn. Wie goed voorbereid een Welsh Springer wil aanschaffen, raden wij dan ook aan vooraf bij de fokker op bezoek te gaan - zodat u de moederhond en eventueel ook de vaderhond kunt ontmoeten - en duidelijk te zijn over uw wensen.  

Heeft u eenmaal uw keuze gemaakt en is de pup aangeschaft, dan bieden fokker en rasvereniging u een gratis lidmaatschap van de WSSC aan voor één jaar.

De Pupinfolijst geeft veel informatie, niet alleen over de fokker en waar u die vinden kunt en het aantal pups, maar ook over de status van de ouderdieren. Titels die zijn behaald op tentoonstellingen of bij de jacht worden vermeld en over de ouderdieren is er informatie voorhanden met betrekking tot onder andere röntgenen en oogtesten. Bij fokdieren van wie bij de vereniging geen meldingen zijn ontvangen, vindt u deze afkortingen dus niet.

Nesten die zonder in achtneming van het Fokreglement worden gefokt
staan nooit op de Pupinfolijst van de WSSC!

Toelichting op de afkortingen:

 

Kamp. = Kampioen
Als u deze afkorting voor de naam van de hond ziet staan betekent dit dat de desbetreffende hond de Nederlandse Kampioenstitel heeft verworven ten gevolge van zijn of haar showresultaten op tentoonstellingen.
Ook de diverse afkortingen achter de naam van de hond duiden op show-, jacht- of gehoorzaamheidskwalificaties.

HD = de afkorting voor heupdysplasie
De WSSC is er uiteraard alert op dat wordt gefokt met honden die niet lijden aan deze afwijking. Inmiddels kent ons ras een behoorlijk aantal officieel geröntgende Welshen en zijn er in het Fokreglement afspraken vastgelegd inzake de eisen die de WSSC stelt ten aanzien van het röntgenen van de ouderdieren.

Toch lijkt het ons goed de op de lijst gebruikte afkortingen even kort toe te lichten.
FCI A: geen aanwijzing voor heupdysplasie (negatief)
FCI B: bijna normale heupgewrichten (overgangsvorm)
FCI C: lichte vorm van heupdysplasie (licht positief)
FCI D: heupdysplasie (positief)
FCI E: ernstige vorm van heupdysplasie (optima forma)

Normale heupen Slechte heupen

Het Fokreglement van de WSSC meldt dat er via de WSSC gefokt mag worden indien er sprake is van HD A, HD B en HD C. Uiteraard zijn honden met de uitslagen HD D en HD E volgens dit Fokreglement uitgesloten van de fokkerij. Het merendeel van de geröntgende Welsh Springers heeft een uitslag die fokken niet in de weg staat. Honden met HD dan wel zware HD komen gelukkig heel weinig voor bij Welsh Springers. Tot werkelijke problemen leidt HD in dit ras zelden; het gewicht van de hond zal daarbij een rol spelen.

Oogtest
Welsh Springer Spaniels waarmee wordt gefokt behoren onderzocht te zijn op erfelijke oogafwijkingen. Dit gebeurt bij daarvoor bevoegde dierenartsen. De term ‘alles vrij’ op de Pupinfolijst betekent dan ook dat er geen afwijkingen zijn geconstateerd. Afwijkingen zoals distichiasis en trichiasis worden niet als fokuitsluitende zaken aangemerkt. Honden met oogafwijkingen die op den duur blindheid tot gevolg zullen hebben (PRA, Cataract) komen niet voor de fokkerij via de WSSC in aanmerking. De geldigheidsduur van een officieel oogonderzoek is één jaar. De geldigheidsduur van een ogentest voor het Fokreglement is drie jaar na datum van de test. Daarna moet de hond opnieuw worden gecontroleerd.
 
Epilepsie
Dankzij een zeer gericht fokbeleid in de afgelopen tientallen jaren bedraagt het aantal epileptische Welsh Springers minder dan twee procent van het totale aantal geboren Welshen per jaar. Combinaties waaruit lijders aan epilepsie zijn geboren worden uiteraard niet herhaald, en honden van wie is gebleken dat zij dit gebrek kunnen vererven worden voor de fokkerij via de WSSC uitgesloten. Van de meeste honden is de status onbekend en dit gegeven wordt derhalve niet op de puplijst vermeld. Het fokreglement van de WSSC beoogt dat bij de fokkerij van Welsh Springer Spaniels aan alle daarin gestelde voorwaarden wordt/is voldaan.

Schijnwerper

 

 

SECRETARIS GEZOCHT

informatie bij penningmeester@wssc.nl

 

Brochure WSSC

Hier downloaden:
Brochure
De Welsh Springer Spaniel –
het ras, de aanschaf
en de rasvereniging

Informatie pupkopers

Hier downloaden:
Informatieblad voor pupkopers